21 października mieszkańcy gminy Zawidz wybierali wójta Gminy Zawidz oraz swoich przedstawicieli do rady gminy, powiatu i województwa. Uprawnionych do głosowania było 5 409 wyborców -3 646 mieszkańców oddało swój głos w wyborze wójta, którym z poparciem 2 395 osób (66%) został Dariusz Franczak. Do rady gminy zostali wybrani - 

Anna Kanigowska – 105 głosów

Jarosław Giziński – 85 głosów

Grażyna Gołębiewska – 110 głosów

Tomasz Piotr Chmielewski - 78 głosów

Witold Kazimierz Czarnecki – 140 głosów

Sylwia Magdalena Marecka – 126 głosów

Marlena Oleksiak – 93 głosy

Agnieszka Rutkowska – 91 głosów

Adam Kazimierz Kluska – 85 głosów

Tomasz Łukasz Zaborowski – 89 głosów

Jolana Agnieszka Kamińska – 62 głosy

Zbigniew Sylwester Siwakowski – 90 głosów

Mariusz Radecki – 94 głosy

Mirosława Karwowska – 119 głosów

Zbigniew Rawa – 94 głosy

 Do Rady Powiatu Sierpeckiego wybrani zostali mieszkańcy Gminy Zawidz:

Kamil Różański - 906 głosów

Jan Laskowski - 796 głosów